Masterclass Corporate Actions

Masterclass Corporate Actions

Vanwege het belang van de onderwerpen voor de deelnemers, hebben wij een praktische Masterclass samengesteld. De opbouw bestaat uit: 30 % product kennis, 30 % theorie en 30 % cases en aanvullend sprekers.

 

Inhoud en details

 • Datum:2016
 • Cursusduur:4 dagdelen
 • Tijd::9:00 - 17:00
 • Locatie::Amsterdam
 • Taal:Nederlands of Engels
 • PE punten:14
 • Introductie:Er zullen per trainingssessie maximaal 15 deelnemers getraind worden. Bij grotere groepen vermindert de interactie tussen de trainer en de deelnemers bijna exponentieel. Hieronder een korte weergave per dag, erna volgt een dagindeling waarin specifieker op de inhoud wordt ingegaan. De diverse beschreven onderwerpen kunnen aangepast worden op de producten, processen van Van Lanschot en van Kempen.
 • Content:

  Dagdeel 1: Corporate Actions: Inleiding
  Corporate Actions (CA’s) is een zeer uitgebreid deelgebied van de financiële markten en omvat de verwerking van alle acties die gevolgen hebben of kunnen hebben voor het uitgegeven aandelenkapitaal. En dat kan vervolgens weer leiden tot aanpassingen in de genoteerde producten. Dit proces wordt in het eerste blok in algemene termen uitgelegd en er wordt stilgestaan bij de oorsprong, het gebruik en het doel waarvoor de CA’s worden gebruikt. Om een beter begrip te verkrijgen van de materie wordt ingegaan op de rol van de bedrijfseigenaren, de aandeelhouders, en op de rol van de raden van bestuur en toezicht. Tenslotte zal de marktomvang en de invloed van CA’s verwerking worden besproken. Indien gewenst zal er voor de lunchpauze een gastspreker aanwezig zijn, georganiseerd door . Het idee is om hier een spreker namens ABN AMRO als Exchange Agent een verhaal uit de praktijk te laten vertellen.

  Dagdeel 2: Corporate Actions: Proces en Overzicht 
  Tijdens deze middag wordt besproken welke CA’s mogelijk zijn. De lijst is lang, want er zijn heel veel vormen van CA’s. Dit is dan ook een bloemlezing uit het totale aanbod, waarbij de nadruk ligt op de CA’s waarmee de afdeling het meest te maken krijgt. Wel wordt ook voldoende aandacht besteed aan enkele belangrijke CA’s , die minder frequent voorkomen. CA’s mbt. derivaten komen uitgebreider in dagdeel 3 aan de orde. Na de pauze ligt het zwaartepunt op de processen die ten grondslag liggen aan enerzijds het ontstaan van CA’s en anderzijds de verwerking van CA’s. De lifecycle van CA’s wordt toegelicht aan de hand van twee praktijkcases over overname en claim-emissie. De dag wordt afgesloten met een praktijkvoorbeeld van wat er allemaal kan misgaan in het CA’s proces rond een overname.

  Dagdeel 3: Invloed Corporate Actions op Derivaten
  In dit blok wordt de nadruk gelegd op de CA’s met betrekking tot derivaten in het algemeen en opties in het bijzonder. Er zal kort worden ingegaan op het fenomeen opties, de rechten en plichten die hieruit voortvloeien en de consequenties die kleven aan de verwerking van CA’s voor deze productgroep. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden mogen de deelnemers zelf aan de slag om verschillende effecten van CA’s door te rekenen in geval van overnames, splitsing van aandelen, speciaal dividend en claim-emissie. Verschillende methodes passeren de revue en dragen bij tot een beter begrip van de verwerking.Indien gewenst zal er voor de lunchpauze een gastspreker aanwezig zijn, georganiseerd door .Het idee is om hier een spreker namens SIX als Corporate Actions Data distributeur een verhaal uit de praktijk te laten vertellen.

  Dagdeel 4: Corporate Actions in praktijk: Data, settlement & risico’s
  Het laatste deel van de training grijpt in op een aantal belangrijke aspecten van CA’s. Allereerst is daar de data. Wat ontvangt de afdeling CA’s en hoe kan men door de bomen het bos nog zien. Door de complexiteit van de materie bestaat er een behoorlijke kans op fouten in het verwerkingsproces. Waar zitten deze risico’s en hoe openbaren zij zich? De vraag die dan rijst is of verdergaande standaardisatie kan helpen om deze risico’s te mitigeren. De nieuwste ontwikkelingen op dit vlak worden besproken aan de hand van de nieuwe layout van Target2Securities. Settlement en faciliteiten mbt. de verwerking van CA’s worden kort besproken en als uitsmijter wordt de Corporate Action ‘Dividend Re-Investment Plan’ doorgelicht. De training heeft een praktisch karakter en tracht de deelnemers op een hoger niveau te brengen. Naast verdieping, is de training ook gericht op verbreding van kennis. De cursist krijgt meer inzicht in het gehele proces vanaf het ontstaan van een Corporate Action tot en met de ultieme consequentie in de vorm van een fysieke of geldelijke transactie. Daarmee moet de deelnemers in staat worden geacht om aan het eind van de training niet alleen de ‘reden’ van een Corporate Action te benoemen en de consequenties voor de houder van de eigendomsrechten te berekenen, maar ook om het gehele Corporate Actions proces (voor wat betreft de meest voorkomende events) te begrijpen.

 • Learning objectives:Het doel van de Masterclass is inzicht te geven in de Derivaten producten die gevoerd worden door Van Lanschot en Kempen en het administratieve proces van deze producten: het vergroten van de samenwerking kennisdeling het vergroten mobiliteit en employability de operations processen begrijpen de producten (her) kennen integratie van theorie en praktijk de administratieve processen van bovenstaande.
 • Who should attend:Het instroom kennis niveau is NIBE effecten. Tevens komen medewerkers die met de producten van de Masterclass werken voor de opleiding in aanmerking.
 • Lecturer:Bob Emanuels Is Senior Partner van Research Unlimited, een onafhankelijke Nederlandse Investment Research boutique. Bob is geaccrediteerd en ingeschreven als Docent in het Centraal Register Kort BeroepsonderwijS (CRKBO). Bob is dé gespecialiseerde trainer op de (vak)gebieden Alternative Investments, Asset Management & Advisory, Behavioral Finance, Derivatives, Equities, European Market Infrastructure Regulation (EMIR), Financiële Analyse, Intermarket Technical Analysis, Money Markets, Risk Management & Compliance, Trading en Treasury Management. Tot 2008 was Bob als Directeur werkzaam bij Baron & Filtenborg, een Nederlands Hedge Fund en heeft hij drie jaar als Vice President bij ABN AMRO leiding gegeven aan de afdeling ABN AMRO Trading. Zijn team verstrekte rechtstreeks vanuit de dealingroom beleggingsadvies aan actieve en ervaren particuliere beleggers met een bovengemiddeld risicoprofiel. Verder heeft Bob voor Effectenbank Stroeve (het tegenwoordige Theodoor Gilissen) de afdeling Market Timing opgezet en was hij verantwoordelijk voor de Technische Analyse portefeuilles binnen de bank. Daarvoor was hij directeur van AFS Trading, een effectenbedrijf dat als toegelaten instelling op Euronext en Eurex opereerde, en maakte hij deel uit van het management team van de gehele AFS Groep. In de tien jaren daaraan voorafgaand heeft hij voor de Rabobank-organisatie en voor de ABN AMRO Bank de Technische Analyse afdelingen opgezet. Bob is hij bekend van radio en TV en heeft hij voor verschillende maandbladen en vele websites als columnist gewerkt. Hij is als docent jarenlang verbonden geweest aan de opleiding tot Senior Beleggingsadviseur voor Kluwer Opleidingen en hij heeft als specialist op het vakgebied van Behavioral Finance en Intermarket Technical Analysis vele cursussen en trainingen verzorgd voor financiële dienstverleners, gerenommeerde opleidingsinstituten en verschillende universiteiten waaronder de Vrije universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Bedrijven aan wie hij voor Total Solutions onder andere training heeft gegeven:
 • Aanbieder:Van Lanschot / Van Kempen
 • Aanmelden:Stuur een email naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of check de eerstvolgende datum in onze planner en registreer direct.
 

Keep me up to date..

Investment Academy

Investment Academy office - Daalwijkdreef 47 1103 AD Amsterdam

Investment Academy

Daalwijkdreef 47 1103 AD Amsterdam
Investment Academy

Investment Academy

Amsterdam (NL) +31 20 80 80 218
Investment Academy Reception

Investment Academy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

De Nieuwe Erven 3
5431 NV CUIJK
The Netherlands

Phonenumbers

Amsterdam (NL)  +31 20 80 80 218
London       (UK)  +44 20 3129 6633
New York    (USA)  +1 646 556 8246

Our support team is available to answer any questions you may have by telephone from Monday to Friday, between 09:00 and 17:00 CET. 

If, however, your questions can not wait until our opening hours, you can still call us 24/7 on the numbers above. You will then be transferred directly to one of our Program Managers.

If you send us anThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., we will try to answer you the same day, but in any case we will respond within the next working day.